Betingelser for bruk Abicart e-handelsplattform

Tilleggsavtale: Avtale om oppføring av personopplysninger

Selskapet ligger bak Abicart er Textalk AB reg.no 556586-1472, Sverige. Som en indikasjon publiserer vi kopier av avtaler som du må godkjenne for å bruke tjenestene våre.

§ 1 Generelt

§ 1.2 Denne avtalen regulerer forholdet mellom Kunden og Textalk AB organisasjonsummer 556586-1472 (heretter “Textalk”), med hensyn til Textalks netthandelløsning Abicart (heretter referert til som “Abicart”) og relaterte ytterligere tjenester.

§ 1.2 Kunden skal være en autorisert fysisk person eller rettsobjekt.

§ 1.3 Avtalen mellom partene kan ikke forlenges av kunden til en annen part.

§ 2 Tjenesten § 2.1 Abicart er tilgjengelig i forskjellige versjoner: Abicart ONE og Abicart POLY. Tjenestene og funksjonene som er tilgjengelige i hver versjon av Abicart kan bli funnet på www.abicart.no. Textalk kan lansere ytterligere versjoner av Abicart uten at denne avtalen er rettskraftig for disse versjonene.

§ 2.2 Kundeservice for Abicart ONE og POLY er tilgjengelig for kunden via chat, mail og telefon. Mail og telefonnummer er tilgjengelig på www.abicart.no.

§ 3 Abonnement § 3.1 Avtalen utløper under perioden som Kunden har valgt å abonnere på Abicart.

§ 3.2 Kansellering av abonnement er ikke gyldig når abonnementet har blitt forhåndsbetalt og ingen automatisk forlengelse har blitt applisert fra Textalk.

§ 3.3 Oppsigelsen av avtalet er ikke gyldig når abonnementet har blitt forhåndsbetalt og ingen automatisk forlengelse har blitt applisert fra Textalk – unntatt i sakene regulert i seksjon 3.4 nedenfor.

§ 3.4 Textalk eier rettigheten til å si opp abonnementet dersom kunden har brutt noen av vilkårene i avtalen. Oppsigelse meddeles via mail, telefon eller brev.

Du kan abonnere for en måned, et halvt år eller et år. Du betaler på forhånd. Abonnementet vil fungere så lenge du betaler. Vi gir deg påminnelser via mail og når du logger inn i administrasjonen dersom abonnementet ditt er i ferd med å utløpe.

§ 4 Avgifter

§ 4.1 Avgifter for Abicart er gjenstand for gjeldende priser. Dersom Kunden velger å betale med kort, vil abonnementet aktiveres umiddelbart. Dersom Kunden velger fakturabetaling, vil en proformafaktura skapes som vil konverteres til faktura ved betaling. Ved fakturabetaling vil abonnementet aktiveres når Textalk har mottatt og registrert betalingen.

§ 4.2 Midlertidige kampanjepriser påvirker ikke kontinuerlige avtaler.

§ 5 Overføring av abonnement § 5.1 Kunden kan overføre abonnementer for Abicart. Men kunden kan ikke overføre avtale om betalingsløsninger eller andre tredjepartsintegreringer, som Textalk ikke kan påvirke. Kunden som trekker seg er ikke ansvarlig for noen ansvarsbrudd som oppstår etter overføringsdatoen. Den tiltredende Klienten er ikke ansvarlig for noen ansvarsbrudd som oppstod før overføringsdatoen.

Kontakt oss før du gjør en eventuell overføring. Du kan gi bort eler selge abonnementet ditt til en annen, med unntak for avtalene dine med eventuelle betalingsløsninger eller andre eksterne tjenester som er forbundet med abonnementet ditt.

§ 6 Textalks ansvar

§ 6.1 Textalk utøver ikke kontroll over transaksjoner som styres av Abicart på Kundens vegne. Textalk er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader og finaniselle tap grunnet feil, forsinkelser, ufullkommenheter, avbrytelser, manglende leveringer i form av data, mangel på tilgjengelighet eller lignende forhold eller hendelser.

§ 6.2 Textalk behandler all kundeinformasjon som konfidensiell. Textalk kan pålegges via rettsordre eller lignende, å formidle slik informasjon til relevante autoriteter. Dersom Kunden har gjort en overtredelse kan Textalk formidle informasjon eller melde til en etterforskende autoritet uten att Textalk blir forespurt om slik informasjon.

§ 6.3 Textalk sikrer at sensitiv informasjon som kredittkortnummer og signaturkoder blir behandlet med aller høyeste sikkerhet gjennom SSL-kryptert kommunikasjon. Kredittkortinformasjon lagres ikke i Abicart, men overfører direkte til et koblet betalingssystem der alle sensitive opplysninger lagres i kryptert form.

§ 6.4 Textalk sikrer at all kundeinformasjon lagret i Textalk blir sikkerhetskopiert én gang om dagen.

§ 6.5 Textalk godtar ingen kredittrisiko eller ansvar for kjøp som blir avslått av kortinnehaveren.

§ 6.6 Textalk gir ingen garanti for kommunikasjon mellom Textalk og internettleverandøren som leverer internettilkobling til Textalk. Ordrer og leveringer er ditt ansvar, selv om nettbutikksystemet ble missforstått. Ha kontroll over ordrene dine i Abicart administrasjonen. Informasjonen om deg og kundene dine er konfidensiell. Men polititet eller skatteetaten kan tvinge oss til å formidle informasjon, slik som loven er. Vi kan rapportere dersom vi mistenker tvilsom virksomhet.

§ 7 Kundeansvar

§ 7.1 Kunden forplikter seg til å rette seg etter norsk og internasjonal lovgivning.

§ 7.2 Kunden er ansvarlig for å handtere sensitiv informasjon som innloggingsinformasjon, passord og lignende uten risiko for uautorisert tilgang.

§ 7.3 Kunden samtykker i å ikke publisere støtende materialet eller innhold. Textalk reserverer rettigheten til å avgjøre når materiale regnes som støtende. Textalk eier rettigheten til å nekte å inngå en avtale med Kunden, og til å si opp abonnementet for en kunde som publiserer støtende materiale.

Vær lovlydig. Kunden er selv ansvarlig for sitt eget passord.

§ 8 Datainnsamling

§ 8.1 For en bedre brukeropplevelse benytter vi oss av informasjonskaplser. Ved å bruke Abicart samtykker du (og kundene dine) til bruken av informasjonskaplser. Vi lagrer og behandler informasjonen om deg og kundene dine for å lage anonyme statistikker i netthandelløsningen. Vi registrerer og lagrer data for å forbedre tjenesten vår for deg og dine kunder. § 9 Returrett

§ 9.1 Ifølge svensk log (2000:274) om forbrukerbeskyttelse for fjernkontrakter og hjemmesalgsavtaler, er en angreperiode på 14 dager tilgjengelig. Textalk starter utførelsen av tjenesten som Kunden eller Klienten har bestilt før den 14-dagers angrefristen har utløpt, som Kunden/Klienten godtar ved bestilling av en Textalk-avtale. Altså er ikke angreretten i overensstemmelse med (2000:274) § 14.

Hvis du betaler, kan du ikke ombestemme deg. Hvis du bare ønsker å evaluere tjenesten, vennligst forbli i prøvemodus.

§ 10 Force Majeure

§ 10.1 Textalk skal være fritatt for erstatningskrav og andre straffer dersom utførelsen av avtalen hindres eller hemmes av enhver omstendighet, slik som krig, regjeringsinngrep, uro, restriksjoner på energiforbruk, arbeidsforstyrrelser, forbud, restriksjoner, unnlatelse, ulykker, ugunstige transport- eller værforhold eller manglende leveringer fra underleverandør, som ikke kunne forventes av Textalk da avtalen opphørte, og konsekvensene av disse som Textalk ikke kunne unngå eller overvinne.

Du kan ikke kreve erstatning fra oss.

§ 11 Tvist

§ 11.1 Tvister angående tolkningen eller anvendelsen av denne avtalen skal avgjøres i svensk rett under svensk lov.

Svensk lov gjelder.